Vandaag heeft de echo bevestigd waar we al op gehoopt hadden……Kelsy is dragend! Er zijn meerdere pups gezien op de echo, half oktober verwachten we de pups.