Vaccinatie. vaccineren

Wel of niet vaccineren; voor- en nadelen, wanneer wel en wanneer niet.

Vaccinatie staat tegenwoordig ter discussie, er zijn voor- en tegenstanders. Vast staat dat ook veel dierenartsen nu twijfels hebben over het automatisch elk jaar vaccineren.

Dit artikel is een samenstelling van enkele artikelen, o.a. van artikelen van uitgesproken tegenstanders en van een artikel van whg dierenartsen en onze eigen dierenarts DierenDokters Dierenklinieken
Onder dit artikel vind u enkele links naar websites welke als bron hebben gediend voor dit artikel.

 

Dat vaccineren ook risico’s inhoud is nu al een behoorlijk aantal jaren bekend.
Ik zou hier een hele lijst van aandoeningen kunnen geven welke mogelijk het gevolg zijn van (te)veel vaccineren. Vast staat dat er in een aantal gevallen ziektes en tumoren kunnen worden veroorzaakt door vaccineren. Het risico wordt geschat op tussen 7 en 12 % en dat is dus niet minimaal zoals wel wordt beweerd. Echter, de wetenschappers zijn er nog niet uit.
Echt onafhankelijke onderzoeken zijn er niet veel omdat het zeer moeilijk is om voor onderzoek een groep honden (of katten) bij elkaar te krijgen welke niet toch weer beïnvloed kunnen worden qua omgevingsfactoren, m.a.w. absoluut niet in contact komen met andere dieren.
De homeopathie gebruikt nosoden (gepotentieerd ziektemateriaal) en stelt dat dit voor het dier veel beter is, misschien terecht, misschien niet. Men vergeet dan vaak dat de dieren welke deze methode ondergaan meestal in contact komen met dieren die op de klassieke manier worden behandeld, dus volgens schema ge-ent worden en dus verondersteld worden de ziektes waartegen ge-ent wordt niet te kunnen overdragen.
Wetenschappelijk is het resultaat dus nooit aangetoond. Dit zou alleen zo zijn als men een groep dieren van behoorlijke omvang (bijvoorbeeld 200/300) in een omgeving zou brengen met dezelfde levensomstandigheden als nu het geval is, echter zonder dat er sprake is van enig contact met andere (normale) dieren en zonder dat het leefgebied kan worden beïnvloed door andere dieren.

Er kunnen wel een aantal vuistregels worden gegeven:
Niet tegelijkertijd vaccineren met; het ontwormen; een vlooienbehandeling; een antibioticakuur; andere zware medicijnen.
Niet vaccineren van (zeer) oude of zieke of verzwakte dieren.
Honden met auto-immuunziektes of epilepsie niet vaccineren (epilepsie bij Golden Retrieves is schrikbarend toegenomen).

De grote bekende fabrikanten, welke dus de meest gebruikte vaccins produceren hebben hun vaccins nu geregistreerd voor een werkzame periode van 3 jaar. Het betreft dan: hondenziekte, parvo, hepatitus en hondsdolheid (de cocktail) .
Voor ziekte van Weil/leptospirose, kennelhoest en para-influenza wordt de werking voor 1 jaar gegarandeerd.

Er bestaat een mogelijkheid om een test (titer) uit te voeren om vast te stellen voor welke aandoeningen vaccinatie gewenst is. Deze test is echter niet goedkoop (tussen 50 en 60 euro). Gezond verstand zou ook hier de oplossing kunnen zijn. Bedenk het volgende gegeven; u laat uw hond vaccineren, zeg tegen parvo. Bij de volgende enting een jaar later wordt weer hetzelfde afgezwakte levende virus ingebracht. Maar! Nu wordt het nieuw ingebrachte vaccin bestreden door de antistoffen welke zijn aangemaakt bij de vorige enting. En dat doet u elk jaar!
Tests op oudere honden hebben aangetoond dat sommige antistoffen nog op hoge leeftijd (zelfs tot 15 jaar) van de hond actief zijn, vaccineren was dus niet nodig! Hier komt dus het gezond verstand in beeld. Afhankelijk van de levensverwachting van een ras kun je concluderen dat de cocktail slechts 2 of 3 keer nuttig is met een interval van 3 jaar. Dieren met een hoge levensverwachting dan dus 3 maal.
WHG Dierenartsen adviseert dan ook om de cocktail (hondenziekte, parvo, leverziekte) na het eerste, vierde en mogelijk zevende jaar te geven.
Wel zou elk jaar gevaccineerd moeten worden tegen Ziekte van Weil en Para-influenza. Als honden vaak op shows of grote hondenevenementen komen zou ook Bordetella moeten worden toegediend. Kanttekening hierbij; Bordetella neusdruppels geven een verhoogd risico op neveneffecten.

Ook moet worden bedacht dat sommige vaccinaties verplicht zijn bij grensoverschrijding of deelname aan shows.

Zoals aan het begin van dit artikel aangegeven, dit is een samenstelling van vele artikelen over vaccinatie.
Voor wie meer wil lezen de volgende referenties, in willekeurige volgorde:
Ronald D. Schultze, Universiteit van Wisconsin
R. Brooks, Commonwealth Serum Laboratories Ltd.
Catherine O’Driscoll, Are we vaccinating too much?
Het nieuwe vaccinatiebeleid
Vaccins zijn beslist niet onschuldig
NML health
dier en arts 2007